מימין: רעף בצורת ראש אדם מהתקופה הרומית מחפירות בנייני האומה משמאל; כבשן בבית היוצר של הלגיון הרומי שנחשף ליד בנייני האומה