בית בד של חווה חקלאית מימי בית שני, שנתגלה בפסגת זאב (ח' כעכול)