סדרת מבנים משוחזרת במנחת מתקופת הברונזה התיכונה כי