אתר מנחת, מבנה מהתקופה הברונזה התיכונה. מראה כללי ממזרח