מנחת - חרפושית מצרית מתקופת הברונזה המאוחרת, משובצת בטבעת ברונזה