חידושי המחקר הארכיאולוגי בפריפריה של ירושלים

צבי גרינהוט מאז איחוד העיר ב , 1967 נערכו בירושלים חפירות ארכיאולוגיות מקיפות . מטבע הדברים , התמקדו רוב החפירות בעיר העתיקה ובסביבתה , והן עוררו עניין רב בארץ ומחוצה לה . החפירות בשולי העיר לעומתן , זכו להתעניינות מועטה יותר . הן לא התמקדו באתרים מרכזיים , אלא באתרים קטנים רבים , שהתפרסו על שטחים נרחבים ביותר . רובן היו "חפירות הצלה" מטעם רשות העתיקות , שנעשו עם התרחבות העיר והקמת השכונות החדשות . החומר שפורסם אודותן הוא מועט יחסית , וזוהי רשימה מסכמת ראשונה בנושא זה המובאת לציבור הרחב . חל ק מהאתרים שנחשפו פתוחים לביקור , ואחרים כוסו ושומרו לדורות הבאים . במקרים אחדים , לא היה מנוס מהריסתם , כדי לאפשר את המשך בניית השכונות והתרחבות העיר . התקופות הקדומות באזור ירושלים נתגלו ממצאים מתקופת הברונזה התיכונה א' 2000-2300 ) לפסה"נ . ( שרידים מתקופה זו אינם מצויים כמעט באגן העיר העתיקה , למעט מספר קברי פיר שנתגלו בכפר השילוח ( ראס אל עמוד ) ובמדרונות הר הזיתים . חידוש מפתיע נתגלה באתרים בנחל רפאים ובמנחת , ובוואדי זמרה שבפסגת זאב מזרח . בנחל רפאים נתגלה ישוב קבע גדול , שממנו נחשפו למעלה מע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל