גלוסקמאות מפוארות שנמצאו בקבר מצפון לטיילת ארמון הנציב, מיוחסות למשפחת קיפא