רחוב המלכים בחיפה בבניינו בשנת 1934 (כיום רחוב העצמאות)