מנזר לטרון וסביבתו באזור המפורז לאחר מלחמת העצמאות