סימון הגבול בלטרון וקביעת האזור המפורז לאחר מלחמת העצמאות. מימין; נציג ישראל, חיים הרצוג