המקורות! ‭.E. Mills, Census of Palestine 1931. Jerusalem 1932; Tables, Parts I & II. Alexandria 1933‬ שנתון סטטיסטי לישראל, ‭.1993 ,44 ;1984 ,35 ;1973 ,24‬