כרה מטעם ‭n^K‬ המורים בירושלים, המודיע על חג הפרחים