לקורות "חג הפרחים" בירושלים ובתל אביב

דב גנחובסכי בראשית המאה הגיע לירושלים יהודי אמריקאי מפסדנה שבקליפורניה , והוא שהביא עמו כנראה את רעיון "חג הפרחים . " החג הונהג באותה עיר אמריקאית נידחת עוד בשנת , 1890 כחיקוי ל"מלחמת הפרחים" של ניצה בצרפת . בפסדנה נחגג " יום הוורדים" באחד בינואר , עד היום . בירושלים לא בא , כמובן , תאריך זה בחשבון , והחג הועתק לל"ג בעומר . העדות הראשונה לחגיגות "חג הפרחים" הירושלמי היא בכרוז של רבני ירושלים נגדו . " מודעה ואזהרה רבה מהרה"ג הבתי דינין הי"ו . בדבר העוזבים ארחות יושר אשר סללו לנו אבותינו הקדושים ... פריצים עריצים ... יוסדים למו אגודות בשמות שונים ! ממקור משחת של בית העם הידוע ... מפירי תורה ומורדי אור עולם אור האמת . אחת מהן הנה קראה לה שם "אגודת מכבים" תחת מסוה התעמלות עמל ואון וכל תועבה . אגודה זו זה שבתה מעט מהתעמלות 'חג הפרחים' אשר חללה שם שמים וקדושת ירושלם , בצאת אנשים ונשים בחורים ובתולות בפריצות בחוצות בחוצפה יתירה , בידיהם דגלים שבדו מלבותם ... וגם אלה אשר בחשך ילכו בבית החזיון הנקרא סינימאטאגראף אשר שם תערובות נשים ואנשים . הוא נגד דת תוה"ק " ... בניגוד למרבית הכרוזים האחרים מא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל