תכנית בית החולים. תכנית הקומה הראשונה הכוללת מסדרון מרכזי וחדרים משני ציריו. ‭,1‬ כניסה ראשית. ‭.2‬ מדרגות לקומה השניה. ‭.3‬ חרר רחצה לחולים. ‭.4‬ תנור ומיכל לחימום מים לרחצה