בנייני המוסדות הלאומים, רחוב המלך ג'ות' ורחביה, שנבנו בתקופת המנדט