הכינוס העולמי של 'בתי הספר של יום ראשון‭,'‬ שנערך בירושלים באביב ‭.1904‬ אנשי המושבה האמריקאית זכו בו למעמד של כבוד. בתמונה; אוהל הכינוס שהוצב מול שער שכם