מצבת קברו של ויליאם רודי בבית הקברות של המושבה האמריקאית, בשיפולי הר הצופים