שופרות מעשה ידי שמחה יאניוור (מתפרסמים כאן לראשונה)