גביע אבן ועליו גילוף של מדרש שלמה (ביהמיק) ומערת המכפלה (מתפרסם כאן לראשונה)