ר' שמחה שלמה יאניוור דיסקין אומן ירושלמי (1909-1846)

פיליפ גודמן ואבי גודמן דברים אלה היו חרותים על טבלת זכרון עשויה שיש שנקבעה בקיר ליד הבימה בבית הכנסת מנחם ציון בחצר חורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה בירושלים . הם מבטאים פן אחד בלבד בחייו הססגוניים של ר' שמחה שלמה יאניוור דיסקין , בנוסף למסירותו ללימוד תורה , הוא נמנה עם היחידים בישוב היהודי בירושלים של סוף המאה שעברה שעסקו באומנות , למרות היותו חבר בכולל הורודנא , שממנו קיבל כנראה קצבת "חלוקה" צנועה , סיסמתו היתה "תורה ומלאכה , " שמחה נולד ב 1846 בהורודנא , ליטא . היה בן שבע בהגיעו יחד עם הוריו ואחיו הבכור לירושלים . טרם עליית המשפחה , השתלם אביו , אברהם דיסקין , בחזנות ביאנוב ועל שם עיירה זו נקראה המשפחה . ואמנם , יתר בני משפחתו כונו יאניוור . בגיל צעיר נשא שמחה את חיה דינה לאשה . אך מאחד עשר הילדים שנולדו להם , רק שלושה הגיעו לבגרות - אהרון יאניווהיצחק יעקב דיסקין וחנה בריינדל קוקר . לאחר פטירת חיה דינה , נשא את חנה פייגע - "חנק'ה , " בת אחיו משה יהושע . לחנק'ה נולדו עשרה ילדים , מהם הגיעו לבגרות חמישה - אסתר ביגר , אליעזר דיסקין , ביילה זק"ש , שמואל דיסקין ומרים וייףגפני . בשנים ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל