בית טיכו (קומת הקרקע והגינה‭.(‬ תכנית ''ליוואך אופיינית בסגנון הבנייה הכפרית, שבו החדרים, הבנוים מסביב לגרעין המקורי, נבנו בשלבים