"בית עמיאל" בצילום אוויר מ־‭,1918‬ בסמוך למגרש הרוסים, למעלה: צילום אוויר של בניין 'בנק טפחות‭,''‬ שנבנה במקומו לאחר 1967