"בית עמיאל‭.'‬ נהרס בראשית שנות הששים ובאתרו הוקם בניין משרדים ‭")‬בנק טפחות'' ברח' הלני המלבה ‭(9‬