יובל לאריאל

יואל רכל מאה חוברות "אריאל" שהן קרוב לאלף מאמרים בידיעת הארץ , הגודשים כעשרת אלפים עמודים , והמופיעות זה כ 15 שנה ברציפות , ( 1994-1980 ) הן הישג שראוי להתכבד בו , גם אם היה זה מוסד מדעי להתפאר , קל וחומר כאשר מדובר במפעל יחיד . גולת הכותרת של "הוצאת אריאל" היא , ללא ספק , כתב העת "אריאל , " הנמנה עם כתבי העת החשובים ביותר בנושא ארץ ישראל . ללא "מערכת מדעית מייעצת" וללא ועדת היגוי , כמקובל בפרסומים מסוג זה , ואף ללא משרדים ושרותים נלווים , פורסמו מאה גליונות "אריאל" ( וספרים נוספים . ( ואמנם , "אריאל" אינה זוכה לתמיכה או לסיוע משום גורם ממלכתי או ציבורי . זהו מפעל יחיד על כל המשתמע מכך : החל מהרעיון והתכנון , המשך באיסוף החומר , עריכתו ועיצובו - ולעתים גם כתיבתו , וגמור בשלבי ההפקה וההפצה . סקירת מאה חוברות "אריאל" היא משימה לגליון שלם , ונתייחס , על כן , רק לכמה נושאים מרכזיים ולהיבטים יהודיים . "אריאל" היה לחלק בלתי נפרד מספרית שוחרי ארץ ישראל . מרנין את הלב לראות , כיצד מיטב החוקרים משתלבים בכתב העת ובאותה מידה גם מרבים להתייחס ל'יאריאל" בביבליוגרפיה למחקריהם , כפי שנעשה , למשל , ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל