חוברת המאה של אריאל מאמרים ומחקרים בידיעת ארץ־ישראל

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 101-100 שנה שש עשרה אפריל / 1994 אייר תשנ"ד המשתתפים בחוברת זו : יואל רפל מרצה ועורך ספרות ידיעת הארץ חיים באר , סופר רמת גן אד' דוד קרויאנקר חוקר תולדות האדריכלות של ירושלים פיליפ גודמן ואבי גודמן , קיבוץ שלוחות שוחרי ארץ ישראל פרופ' רות קרק  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל