תשבץ מס' 9

אלי שילר . 1 מגדודי הפלמ"ח במלחמת העצמאות . . 6 שיח נוי בעל פרחים כחולים . . 9 הגדולה בימות תורכיה . . 10 בושם . . 11 מייסד שכונת מחנה ישראל ( ו "ת . ( . 12 מקום קברות החשמו נאים . . 14 שדה , מרעה . . 15 לעג . 17 מידה . . 18 שמיכת נוצות . . 19 דילג . . 21 מילת חיוב . . 22 חשוך . . 23 שושלת מלכות בצרפת לפני בית בורבון . 25 מפואר . . 28 אבר נשימה . . 30 סיכום התורה שבע"פ . . 32 עוף טורף . . 33 סיום החומות . . 35 תפנוקים . . 36 מייסד דת הקראים . . 37 פירוש התורה שלא כפשוטה . . 39 בי"ס דתי ( לפנים . 40 . ( מילת שאלה . . 41 לב האומה והארץ . . 43 מנביאי התרי עשר .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל