האם תוכל לזהות?

האם תוכלו לזהות מי האיש בתמונה למעלה ומה הקשר שלו לתמונה שלמטה ? באיזה מקום ומתי צולמו התמונות ומה משמעותן ? פתרון התמונה מגיליון : 179 השכונות הדרומיות של ירושלים ( מחנה ישראל , שכונת הבוכרים ואזור מאה שערים , ( לפני מלחמת העולם הראשונה . מבט מצפון . איש לא זיהה נכון את התמונה . פתרון תשבץ מסי 8  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל