מתוך: זמן יהודי חדש, כרך שני, העברית ולשונות היהודים