מרכז העיר בהצטלבות הרחובות יפו-בן יהודה, ליד כיכר ציון, משמאל בניין סנסור