מוכר הסגריות בתחנה המרכזית בירושלים (שהייתה m ברחוב יפו, סמוך לכיכר ציון)