חלק מאנשי הקבוצה שביקרה בארץ ב־1950 משמאל: הצלם, שמעון קטקוף