למעלה י השלט המכריז על הקמת v בנייני האומה בירושלים ותערוכת כיבוש השממה