בניין הכנסת (בית םרומין) כחצי שנה לאחר חנוכת הכנסת במקום. מבט מצפוךמערב. שים לב לקיר שהגן על הכניסה לבניין