הטקס בבית הקברות לחללי חבר העמים הבריטי בבאר שבע (היום הרביעי, 51 באוקטובר)