שיירת הרוכבים צפונית למשאבי שדה (יום ראשון, 28 באוקטובר)