למעלה: שחזור הסתערות הפרשים האוסטרלים על באר שבע (יום רביעי, 31 באוקטובר)