אנדרטת 'נזכור' לאחר העברתה לכיכר הסמוכה לבית המשפט העליון