הנצחת הנופלים במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות

רמי יזרעאל מלחמת העצמאות בירושלים נמשכה שנה תמימה , מראשית דצמבר 1947 עד ראשית דצמבר , 1948 שבמהלכה נפלו למעלה מ . 000 ו חללים . מדובר באלה שנפלו בתחום ירושלים של אז , מהר הצופים בצפון ועד לרמת רחל בדרום , ומעין כרם במערב ועד לכפר השילוח והר הזיתים במזרח . רוב החללים , נפלו כלוחמים או שהוכרו כנופלי מערכות ישראל במרוצת השנים . עוד כ 400 מחללי העיר היו אזרחים . אי הבהירות באשר למספר המדויק של הנופלים , מאפיינת גם את הנתו נים של כלל מספר חללי מלחמת העצמאות בכל הארץ , ובפרט לגבי הלוחמים . זאת בשל הרישום הלקוי של הנופלים במהלך המלחמה , ואמות מידה שונות ולא ברורות לגבי ההכרה בנופלים כחיילים . העובדה שמספר האזרחים שנהרגו בתחום העיר זהה כמעט למספר הלוחמים , מעידה על אופיה הכולל של המלחמה בעיר . היא לא פסחה על אף שכונה אחת ועל אף רחוב בצד היהודי , בעיקר במהל ך כשלושים ימי הפגזות התופת הערביות על השכונות היהודיות . עשרים יום רצופים מצאת הבריטים את העיר ביום 14 במאי , 1948 כניסת צבא עבר הירדן ' ) הלגיון הערבי ( ' ב 19 במאי ועמם הצבא המצרי לתחום ירושלים , ועד להפוגה הראשונה ב 11 ביוני , נהרגו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל