איור ‭!17‬ הצעות לבולים בעריכים שונים. במקום שם המדינה שטרם נקבע, נכתבו שמות סתמיים, להמחשה בלבד