איור 116 הטבעות ניסיון לחותמת של גרמניה הנאצית. דפוס פיקובסקי