איור ‭" 14‬ הצעות לבולי דואר ירושלים בני 5 ו־25 מיל ארץ ישראליים