רחל בשנותיה האחרונות בחדרה בעליית גג בתל אביב. כאן כתבה את מרבית שיריה. לידה - בת אחותה