פלוגת חיל הנשים 506 (שירתו בבתי החולים הבריטיים‭.(‬ שם היחידה (א.ט.ס‭(.‬ מובא בתוך מגן דור.