דוגמא נוספת היא ממחנות המעצר בקפריסין, שם צויר כרטיס ברכה מיוחד עם מגן דוד ואוהל במרכזו.