יחידה 650 להובלה כללית. בתוך המגן דוד מופיע שעון שמחוגיו מורים עשרה לשבע - כמו מספר יחידתם ‭.650 -‬