פלוגת חיל הנשים ששרתו בתל אל כביר. שם היחידה מובא בתוך מגן דוד.