פלוגת האומנים 743 של המהנדסים המלכותיים. סמל הכובע הבריטי של יחידתם מובא בתוך מגן דוד.