יחידה 21 לפיקוח על התעבורה. הסמל הבריטי של היחידה משולב במק דוד.