פלוגת אומנים עברים ‭,744‬ וסמל הבריגדה הכולל מגן דוד. הוא מובא בצבעי אדום ופסי כסף, כדי להדגיש את שיוכה לכוח הלוחם.