כרטיס ברכה של יחידה עברית להובלה המובא בנוסח שונה ו בתוך המגן דוד מופיע הכיתוב: ציון.